Sokajy
Marika sy endrika fampiainana

Marika fiorenana amin’ny andraikitra (Ekipa Nasionaly)

Nanomboka tamin’ny taom-piasan’ny ekipa 2010 – 2014 no nanombohan’io marika io, izay entin’ny ekipa foibe rehefa avy nanomboka niasa nandritra ny fotoana maharitraritra ka azo lazaina fa efa miorina tsara ao anatin’ny andraikiny ilay ekipa.

Eny “antanimboanjo” no atolotra io marika io, izany hoe any anaty hetsika hanatanterahany ny andraikiny

Mipetaka eo amin’ny paosy ambony tratra havanana raha amin’ny fanamiana na amin’ny “boutonnière” (tratra ankavia) raha amin’ny akanjo sivily ary hanaovany mandritra ny taom-piasana voafetra.

Izay zandriny (tanora) indrindra tamin’ny ekipa foibe no nametraka ny an’ny Filoha Foibe voalohany, ho fanamarihana fa ho an’ny tanora no antom-pisiantsika.

Manampy ny marika andraikitra eny amin’ny soroka izay itovian’ny ekipa foibe amin’ny mpanabe rehetra nahavita fanekena maha-mpiandraikitra dia ilay barety fotsy misy sainam-pirenena (ka ny tepany fotsy amin’ny sainam-pirenena manaraka ny tenda, ny mena mitodika any an-damosina ary ny maitso mifanitsy amin’ny tratra)

Teny anglisy no miasa aminy hanamarihana ny fiteny niandohan’ny skotisma sy ny teny enti-miasa eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena