• Malagasy
 • Français
 • English
 • Tily eto Madagasikara

  « Asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara » Tit 2:7

  En savoir plus

  Ny ho avy no aorintsika

  Paikady laharam-pahamehana

  Iraka – Vina

  Botika

  Hetsiky ny Tily eto Madagasikara

  Sahan’ny Tranom-bitsika

  Lalao sahan’ny Tranombitsika : indro omena antsika ny fafana mamintina ireo hazo izay natolotry ny Faritany mba hovolena ao Antsahamarofoza.

  Hetsika nasionaly 2018

  Araka izay tapaka nandritra ny Fihaonan’ny Filoha Tily (FIFITI) 2017 izay natao tany Mahajanga ny volana Aogositra 2017 sy taorian’ny fiovan’ny fandaharam-pianarana 2017 – 2018

  DFI Week 2018

  Araka ny fandaharana tapaka nandritra ny Fihaonan’ny Filoha Tily (FIFITI) 2017 izay natao tany Mahajanga sy araka izay efa nampiomanana antsika hatramin’ny fiandohan’ny taom-panabeazana 2017 – 2018 .