Sokajy
Aim-panahy

Litorijia firaisam-pinoana iombonan’ny tily

Ireto zaraina ireto misy tondrozotra fandrafetana ny fotoam-pivavahana amin’ny karazam-potoana samihafa mety hiainan’ny Tily any am-pivondronana na eny anivon’ny Faritany, indrindra raha hetsika iraisam-pinoana iarahana sinodam-piangonana maromaro.

Litorjia

Salamo (azo hiraina na vakiana)

Hira

Vavaka fisaorana

Hira

Toriteny na hafatra

Vavaka fifonana

Hira

Ranombavaka (faranana amin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo)

Rakitra

Tsodrano

Vavaka sy hira famaranana

NB:

  • Solotena 02 farafahakeliny
  • Zioga mena
  • Tsy asiana lokom-piangonana
  • Hira (azo atao daholo ny sinodam-piangonana)
  • Hira skoto
  • Hira evanjelika
  • Ranom-bavaka azo elanelanina hira na salamo
  • Vavaka nampianarin’ny Tompo aorian’ny ranom-bavaka