Mirotsaka mavitrika ho amin’ny fandrosoana lovainjafy ny Tily

Hiara-hiasa mandritra ny folo taona ny skoto Tily Eto Madagasikara sy ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovain-jafy.