• Malagasy
 • Français
 • English
 • Sahan’ny tranombitsika

  Misaotra ny Tompo fa tontosa omaly ny fambolen-kazo izay natao teny Mahitsy Kely(Antsahamarofoza).Ankasitrahana ireo DFI(Departemanta Fifandraisana) ary ireo ekipa faritany izay nanatrika ny fotoana. Isaorana ihany koa ny Komity Lehibe sy ny Mpanazava eto Madagasikara nifarimbona tamin’izany.

  #Tranombitsika

  Alaotra Ambato

  Analamanga Afovoany

  Tranom-bitsika Canada