• Malagasy
 • Français
 • English
 • Sahan’ny tranombitsika

  Lalao Sahan’ny Tranombitsika : hitantsika ao amin’ny fafana ny hazo izay nosafidian’ny isam-paritany ary voafantina mba hovolena eny Antsahamarofoza.

  Toy izao ny fandaminana manaraka :
  1- Mifanantona ary miara-miasa amin’ny olona manam-pahaizana manokana momba ny Fambolena hazo ao anatin’ny Faritany,
  2- Mifantina ilay fototra zana-kazo izay hoentina, marihana tsara fa fototra efa lehibebe no hoentina fa tsy ilay mbola madinika kely,
  3- Manomana ny fisy teknikan’ilay zana-kazo hovolena : ahitana ny sariny, ny anarany, ny anarany siantifika, ny mombamomba azy rehetra ary ny antony mety Ilana azy (atao anaty pejy A4),
  4- Mamoaka ny daty ofisialy hiaingan’ny solotenam-paritany hitondra sy hanatsatoka ilay zana-kazo eny Antsahamarofoza,
  5- Manao fotoam-bavaka manokana hitondrana am-bavaka ny hazo mba haniry soa amantsara, ny asa mba ho vita hatramin’ny farany ary ny solo-tenam-paritany mba ho tsara mandroso, tsara miverina (tsara raha amin’ny DFI week)

  O ry Tily Malagasy ny Tantsaha miandry anao, handeha ré mba ho any … Andeha ré, fa ny Tantsaha no miandry anao !
  #Tranombitsika
  #Sahan‘ny Tranombitsika