• Malagasy
 • Français
 • English
 • Ny Komity Lehibe sy ireo ekipa mandrafitra azy

  Nandritra ny fivoriam-ben’ny Komity Lehibe fahadimy, izay natao ny 4-7 septambra 2014 lasa teo tetsy amin’ny Lycée Privée FJKM Rasalama, ny fifidianana ireo mpikambana ho ao amin’ny Komity Lehibe vaovao. Ireto farany moa dia hiasa mandritra ny efa-taona, izany hoe manomboka amin’ity taom-pitaizana vaovao ity ka hatramin’ny taona 2018.

  Ny lany ho Filohan’ny Komity lehibe, ka hisolo toerana ny filoha teo aloha Marc RAKOTO, dia i ANDRIAMANJATO Faramalala na RAILOVY Mahatoky.

  • Filoha: ANDRIAMANJATO Faramalala
  • VP: Zoe RASOANIAINA na Harahara Mihangy sy RAKOTONARIVO (Ara Mientana)
  • Secretaire: Mika RAKOTOARIMANANA sy RAHARISON Nirina
  • Trésorier: ANDRIANARIVELO Thierry Daniel
  • Mpanolotsaina: RAKOTONIAINA Réné sy Ny Hasina RAKOTONDRAJAO
  • Secretaire vola: RASOLOFOMANANA Seth

  Maro ireo mpikambana mandrafitra ny komity ka ireto avy izy ireo :

  • RAKOTONIAINA RENE (FSFLM)
  • RAMIARANTSOA AIMEE (FSFLM)
  • RASOLOARIJAONA VOLOLONA (FSFLM)
  • RANDRIANJA VOAHANGY (FJKM)
  • RANDRIAMASINORO MARC (FJKM)
  • RANDRIAMBOLAJAONA HAJA (FJKM)
  • REV ANDRIANJAKA RIVOSOA MICHEL (KOFOSKOA)
  • RASOLOFOMANANA SETH (KOFOSKOA)
  • RANDRIAMANAMPISOA IADARIVOSON FANOMEZANA (SFTIMPA)
  • RAKOTOARISOA SOLOMONA MICHEL (SFTIMPA)
  • RAKOTOVAO OLIVIER (SFTIMPA)
  • JAMOKA MAHERY (FMT2S)
  • RADRIAKA (FMT2S)
  • RAKOTOARIMANANA MIKA (MEM)
  • RASOANIAINA ZOE (MEM)
  • RAMINOVOLOLONA RAZAFINDRAMANGA (MEM)
  • RABEMANANJARA DANIELLA (TEM)
  • RAKOTONARIVO ( ARA MIENTANA – TEM)
  • RAHARISON NIRINA (TEM)
  • FILOHAN ‘NY KOPA REHETRA

   

  Miisa 12 kosa ireo mpikambana lany ka handrafitra avy hatrany ny komity lehibe, ireto avy izy ireo

  • NY HASINA RAKOTONDRAJAO
  • ANDRIANIRINA HAJA Patrick (SAMOINA Mijoro) 
  • RATOVOHERY RATOMBOSON Lantosoa (MAMBA Maharitra)
  • RAMBININTSOA José
  • ANDRIAMASINORO Stev
  • RAZAFINDRABE Vivien José
  • RAZAFIMALALA SAHONDRARISOA ( AROSY Mitarogna)
  • NIRINTSOA Jaona Clément
  • RAVOAHAJA Pauline ( Voanio)
  • RAZANADRASOA Anjavelo Justine
  • ANDRIANARIVELO Thierry Daniel
  • RAFANOMEZANTSOA Solofo ( Karaoka Mikiry)