• Malagasy
 • Français
 • English
 • TARIGETRA ho an’ny efa-taona 2014-2018 : “ Ny hoavy no aorintsika”

  Eo anatrehan’izany vina mibanjina sahady ny taona 2023 izany, dia nifidy izany Tarigetra izany ho filamatra ny Foibe Tily eto Madagasikara : “Ny hoavy no aorintsika” Dingana marobe no tsy maintsy lalovana eo anatrehan’izany “hoavy” tsinjovina sahady izany.

  Ankoatry ny fampirobo- roboana arak’isa izay heverina ho tanjonina, dia tsy maintsy hifantohana sy hojerena akaiky ihany koa ny eo amin’ny lafiny kalitao, ary izany indrindra no nifidianana ireto teboka vitsivitsy ireto ho fiaingana amin’izany fanorenana ny hoavy izany.

  Voalohany aloha ny fampitana hafatra avy amin’ny alalan’ilay sary tovolahy nataon’i Baden-Powell fahizay.

  Tarigetra tratrarina ny hanao dingana avo hihoatra an’ireto teboka dimy (05) manaraka ireto :

  • Fitiavan-tena
  • Fanavakavahana ara-pihaviana
  • Fahasamihafana ara-pinoana
  • Tsy fitoviana saranga
  • Fahavinirana