• Malagasy
 • Français
 • English
 • Tantaran’ny Tily eto Madagasikara

  • 1909 : Niorenan’ny Antoko skoto “ Boy Scout Association” (BSA) voalohany tany Angletera
  • 1910 : Niorenan’ny Antoko skoto “Eclaireurs Unionistes de France” (EUF) voalohany tany Frantsa
  • 1922 : Niorenan’ny Antoko skoto voalohany (izay mbola mpisava lalana ihany) teto Madagasikara (tao amin’ny Sekoly Ambohimanoro) izay notarihan’i Chef RADLEY
  • 1924 : Niorenan’ny Antoko skoto voalohany “Eclaireurs Unionistes de France à Madagascar” (EUFM) teto Madagasikara izay notarihan’i Chef Beigbeider. Isan’ireo Antoko voalohany teto Madagasikara ny Antoko I : tao amin’ny Lycée Galliéni, Antoko II : tao amin’ny Sekoly Ambohimanoro, Antoko III : tao amin’ny Sekoly Ambohijatovo Avaratra.
  • 1936 : Namoronan’i Ramatoa Beigbeider sy i Chef Burton ny Andiany (Louveteuax), sy ny Mpiandalana voalohany teto Madagasikara.
  • 1941 : Nitantanan’i Chef Lods ny Foibe teto Madagasikara (Satria mbola zana-tany Frantsay ny Firenena Malagasy dia “Commissaire Délegué” avy Frantsa no notendren’ny FEEUF (Fédération des Eclaireurs et des Eclaireuses Unionistes de France) hitantana ny Foibe teto Madagasikara).
  • 1941 : Niorenan’ny Eclaireuses Unionistes de France teto Madagasikara.
  • 1947-1958 : Nahatongavan’i Pasteur Maurice COSTIL (Filoha Nasionaly ny EUF) sy i Pasteur Marc BOEGNER (Prezidan’ny Fédération des Eglises Réformées de France) teto Madagasikara ka nitondran’izy ireo an’i Chef RANDRIA Samuel niofana ho DCC tany amin’ny « Camp école » & « Cappy » tany Verberie.
  • 1948-1958 : Nitantanan’i Chef Marc André LEDOUX ny Foibe teto Madagasikara (fotoana nidiran’ny Fikambanana teny anivon’ny Fiangonana, nanomanana ny fahaleovan-tena, ary nanagasiana ny Fikambanana). Fotoana ihany koa nisian’ny Malagasy voalohany tao amin’ny Foibe.
  • 1949 : Nanaovana ny Lasim-pirenena voalohany tao Isorana Fianarantsoa nanarenana ny fiantraikan’ny raharaha 1947 teto Madagasikara (teo no nampianaran’i Chef Marc André LEDOUX ilay hira oe « Amité – Liberté ” izay nandikantsika hoe « Ry fifankatiavana ô ! »)
  • 1948-1958 : Niorenan’ny Antoko Tily voalohany teo anivon’ny Fiangonana : Antoko IX : FJKM Faravohitra, Antoko faha X : FJKM Avaratr’Andohalo, Antoko XII : FJKM Atsimon’Imahamasina.
  • 1956 : Nandefasana an’i Chef Lequerre RAJOELISOLO sy ireo Chefs roa hafa avy ao amin’ny Antily sy ny Kiadin’i Madagasikara hanatrika ny Kaoferansa iraisam-pirenenan’ny Skoto eran-tany natao tany New Delhi (Inde) nitakiana ny fahaleovan-tenan’ny Fikambanana skoto teto Madagasikara.
  • 1947-1958 : Namoahana boky skoto tamin’ny teny malagasy voalohany : Toro-lalàna sy fitsipika, Gazety Vonona, Bokin-dalao, Ankalamanjana, ary Railovy (niraisan’ny Sampana 3), Boky ho an’ny Sampana Mavo sy ho an’ny Sampana Maitso (ho an’ny Sampana)
  • 1958 : Nahatongavan’i Chef Alain MARTIN teto Madagasikara : fotoana nisongadinan’ny lafiny teknika skoto, nanaovana fampisehoana isaky ny herinandron’ny Tily tao Antsahamanitra, ary niarahana niasa tamin’ireo Tily tranainy sy sakaizan’ny Tily. Fotoana ihany koa nahazoan’ny Fikambanana ny fahaleovan-tenany, ary nitsanganan’ny Foibe malagasy voalohany izay notarian’i Sefo Randria
  • 1974 : Lasy jaobily faha 50 taona natao tao Samboranto Alasora
  • 1998 : Nirosoana tamin’ny fampitambarana ny Fikambanana Mpanazava Eto Madagasikara sy ny Tily Eto Madagasikara ho Mpanazava sy Tily Eto Madagasikara (MTEM)