• Malagasy
 • Français
 • English
 • Lalao Tranombitsika

  Misaotra an’Andriamanitra isika fa tontosa soa aman-tsara androany 28/04/18 ny sahan’ny Tranombitsika izay natao teny amin’ny Tranombitsika Mahitsikely Antsahamarofoza.
  Misaotra ny Komity Lehibe, ny Foibe MEM ary ireo Faritany rehetra izay nahatonga zana-kazo sy solo-tena namboly izany androany. Hohitantsika ao amin’ny fafana ihany koa ireo ezaka vitantsika nandritra iny herinandro lasa iny. Mahatsiaro am-bavaka manokana ireo Faritany izay efa eny an-dalana hanatitra izany any amin’ny Faritany hafa indray.

  “Ho tiavinay mandrakizay Madagasikara,
  Fa lovasoa napetrak’ireo razanay,
  Voasoratra mazava ao am-po ny anarany
  Irinay ho soa Hiadana tokoa
  Fa Nosy maminay Madagasikara.

  Izao malagasy rehetra izao ho tiavinay
  Ho tiavinay f’iray tampo tokoa izahay
  Hiezaka izahay mba ho andrin’izy ireo
  Irinay ho soa Hiadana tokoa
  Fa Nosy maminay Madagasikara.

  Atolotray ny tenanay ho Azy avokoa,
  Ny sainay hoentinay hiasa mafy hanasoa,
  Ny fanahinay hangataka hivavaka hanao hoe
  Ry Tompo o tahio Madagasikara !”

  #Tranombitsika