• Malagasy
  • Français
  • English
  • IRAKA

    Mandray anjara amin’ny fanabeazana tanora, hanorina tontolo tsara kokoa, vonona handray andraikitra hampandrosoana ny fiarahamonina misy azy, miainga amin’ny soatoavina voasoritra anaty Lalàna sy Fanekena.

    VINA

    Amin’ny taona 2023, ny Tily Eto Madagasikara dia anisan’ireo hetsika fanabeazana tanora mahasarika indrindra eto Madagasikara, hahatonga tanora maro ho olom-pirenena mitondra fanovàna tsara ho an’ny tontolo misy azy sy maneran-tany araka ny soatoavina ifampizaràna.