• Malagasy
  • Français
  • English
  • Fanolorana ireo daty hanaovana fihetsiketsehana nasionaly ho an’ny taona 2019

    Araka izay tapaka nandritra ny Fihaonan’ny Filoha Tily (FIFITI) 2018 izay natao teo amin’ny FOFIKRI ny volana Aogositra 2017 sy taorian’ny fiovan’ny fandaharam-pianarana 2017 – 2018 ary araka ny fivorian’ny Biraon’ny Komity Lehibe izay natao ny volana Martsa 2018, ny Fivorian’ny Ekipa (Fivek) Foibe Tily Eto Madagasikara izay natao tany Antsirabe ny Sabotsy 17 Martsa 2018 dia mandroso ireto daty manaraka ireto mba hanatanterahana ny fihetsiketsehana Nasionaly 2018 :